پنج‌شنبه, 1 اسفند 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
یازدهمین كمیته علمی پژوهشی گروه پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت چای

یازدهمین کمیته علمی پژوهشی گروه پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت چای

 

در روز دوشنبه 14 بهمن 1398 یازدهمین جلسه علمی پژوهشی گروه پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت چای در سالن جلسات این پژوهشکده با حضور اعضای گروه تشکیل شد.

در این جلسه یک فقره پروژه تحقیقاتی، تحقیقی-تطبیقی مشترک بین دو گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت و گروه فناوری و مدیریت تولید با عنوان "تاثیر ساپونین بذر چای بر خصوصیات زیستی و مرگ و میر کنه قرمز چای" و یک نسخه دستورالعمل فنی با عنوان "استخراج و جداسازی ترکیبات فراسودمند بذر چای"با نگارش خانم دکتر فاطمه پارسا مورد بررسی قرار گرفت.

مسؤل گروه پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0