پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 
انتصاب رئیس گروه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشكده چای

انتصاب رئیس گروه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشکده چای

طی مراسمی در روز شنبه  1399/01/23 از سوی آقای دکتر محمد نقی پاداشت رئیس محترم پژوهشکده چای، آقای مهندس حمزه نیک پی به عنوان رئیس گروه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشکده چای منصوب گردید. در این مراسم همچنین از زحمات آقای علیرضا کاظم پور در طول دوره تصدی این پست تشکر و قدردانی شد.

روابط عمومی و کارکنان پژوهشکده چای ضمن تبریک امیدوار است با اتکال به خداوند متعال در چهارچوب وظایف قانونی با بهره گیري از فرصت ها، توانمندي ها و ظرفیت هاي علمی و تجربی موجود در راسـتاي تحقق اهداف موفق و موید باشند.

روابط عمومی پژوهشکده چای

 

 

 

امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0