پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
انتصاب مسئول آموزش و ترویج پژوهشكده چای

انتصاب مسؤل آموزش و ترویج پژوهشکده چای

طی مراسمی در روز یکشنبه 1399/01/31  از سوی آقای دکتر محمد نقی پاداشت رئیس محترم پژوهشکده چای، آقای مهندس کوروش شریفی واجاری به عنوان مسئول آموزش و ترویج پژوهشکده چای منصوب گردید. در این مراسم همچنین از زحمات آقای مهندس حمزه نیک­ پی در طول دوره تصدی این پست تشکر و قدردانی شد.

روابط عمومی و کارکنان پژوهشکده چای ضمن تبریک امیدوار است با اتکال به خداوند متعال در چهارچوب وظایف قانونی با بهره­ گیري از فرصت­ها، توانمندي­ها و ظرفیت­هاي علمی و تجربی موجود در راسـتاي تحقق اهداف موفق و موید باشند.

روابط عمومی پژوهشکده چای

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0