پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 1 اسفند 1398


نام و نام‌خانوادگی: علی سراجی                                                                               

مرتبه علمی: عضو هیات علمی (استادیار پژوهش)

گروه پژوهشی:  فناوری و مدیریت تولید چای

تحصیلات: دکتری‌تخصصیPh.D) )

کارشناسی: مهندسی کشاورزی - گیاه‌پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1371 تا 1375

کارشناسی‌ارشد: مهندسی کشاورزی -  بیماری‌شناسی‌گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1376 تا 1378

دکتری‌تخصصی: بیماری‌شناسی گیاهی - نماتولوژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1380 تا 1386

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

شناسایی نماتودهای انگل گیاهی- بیواکولوژی نماتودهای انگل گیاهی- ارزیابی خسارت و اپیدمیولوژی بیماری‌های مهم نماتودی- مدیریت بیماری‌های مهم نماتودی گیاهان- بیماری‌ها و آفات مهم چای به‌ویژه نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای

دریافت CV

تلفن: 42420822-013  نمابر:  42425575-013 

پست الکترونیکی:
seraji_a1975@yahoo.com
 a.seraji@areeo.ac.ir

آدرس: استان گیلان، لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی، پژوهشکده چای


5.3.12.0
V5.3.12.0