پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 1 اسفند 1398
دکتر احسان کهنه

احسان کهنه

مرتبه علمی: عضوهیئت علمی( استادیار پژوهش)

گروه پژوهشی: فناوری و مدیریت تولید چای

تحصیلات:

دکتری تخصصی: علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، 1394-1390

کارشناسی ارشد: خاک­شناسی، دانشگاه گیلان، 1382-1380

کارشناسی: خاک­شناسی، دانشگاه گیلان، 1380-1376

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

زیست شناسی خاک، بیوشیمی خاک، تغذیه گیاه، گیاهان دارویی

 دریافت CV

همراه: 09119421573تلفن: 42424001-013( داخلی 314)  نمابر: 42425575-013 پست الکترونیکی: e.kahneh@areeo.ac.ir      kahneh_ehsan@yahoo.com

آدرس: استان گیلان، لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی، پژوهشکده چای


5.3.12.0
V5.3.12.0