پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Tuesday, July 23, 2019
پژوهشکده چای

رئیس پژوهشکده چای

دکتر محمدنقی پاداشت دهکائی

رئیس پژوهشکده چای 

تلفن تماس : 01342426503


ورود کاربر
Username:
Password:
Sign-in
Register
Send Password

سال97

 


شمایی از تولید چای سیاه


دستورالعمل های فنی و ترویجی
news categories 
دستورالعمل فنی اصول تعیین کاریوتیپ در چای دستورالعمل فنی اصول تعیین كاریوتیپ در چای  new
news code : 111664  |  event date : 6/30/2019 9:38:28
نویسندگان : ذبیح اله عاشوری - کوروش فلکرو مقدمه یکی از Camellia sinensis (L) O. Kuntze چاي با نام علمی مهمترین گیاهان نوشابه اي کافیین دار و دارویی در سراسر جهان است. اصلاح و معرفی ارقام پر مح ...
news code : 104018  |  event date : 2/3/2019 13:18:46
نویسنده : خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت
news code : 104010  |  event date : 2/3/2019 13:9:2
چاپ نشریه نماتد مولد زخم ریشه‌ی چای و مدیریت مبارزه با آن توسط عضو هیات علمی پژوهشكده چای 
چاپ نشریه نماتد مولد زخم ریشه‌ی چای و مدیریت مبارزه با آن توسط عضو هیات علمی پژوهشکده چای
news code : 104002  |  event date : 2/3/2019 12:19:24
فرایند تولید چای سیاه 
فرایند تولید چای سیاه
news code : 103916  |  event date : 2/2/2019 10:32:41
نویسندگان : مهندس محمد تقی شکرگزار - خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت
شناخت گرایش حسی مصرف كنندگان چای در ایران 
شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران
news code : 103915  |  event date : 2/2/2019 10:24:41
نویسندگان : خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت - مهندس بابک صلواتیان
Page1of212.Next.go

چاپ نشریات و مقالات
news categories 
news code : 111667  |  event date : 6/30/2019 9:55:45
نشریه فنی روش خانگی تولید چای سبز و سیاه (با نگارش خانم مهندس شیوا روفی‌گری‌حقیقت و مهندس سیداحمد تقی‌شکرگزار) توسط محققان گروه پژوهشی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پژوهشکده چای انتشار یافت.
news code : 109761  |  event date : 6/8/2019 12:41:22
مقاله پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به‌نژادی پژوهشکده – مهندس ذبیح‌اله عاشوری، دکتر صنم صفائی‌چائی‌کار و مهندس کوروش فلک‌رو- با عنوان "بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای در ایران"
news code : 104612  |  event date : 2/17/2019 11:44:15
نویسندگان مقاله آقایان مهندس سیدبابک صلواتیان و مهندس کوروش مجدسلیمی محققان پژوهشکده چای
news code : 103481  |  event date : 1/22/2019 13:15:36

آمار بازدیدکنندگان
Total Views Statistics227931
Today Visits5
Yesterday Visits28
Daily Visited Average In Last Thirty Days25
تازه های علمی-پژوهشی محققان پژوهشکده چای
news categories 

5.3.12.0
V5.3.12.0