• ساعت : ۱۲:۴۱:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۰۹۷۶۱
چاپ مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیك و به نژادی در مجله علمی – پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر
مقاله پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به‌نژادی پژوهشکده – مهندس ذبیح‌اله عاشوری، دکتر صنم صفائی‌چائی‌کار و مهندس کوروش فلک‌رو- با عنوان "بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای در ایران"

چاپ مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به نژادی در مجله علمی – پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0