• ساعت : ۱۰:۲۴:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۰۳۹۱۵
شناخت گرایش حسی مصرف كنندگان چای در ایران
شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران
نویسندگان : خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت - مهندس بابک صلواتیان

شناخت گرایش حسی مصرف کنندگان چای در ایران 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0