• ساعت : ۱۰:۳۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۰۳۹۱۶
فرایند تولید چای سیاه
فرایند تولید چای سیاه
نویسندگان : مهندس محمد تقی شکرگزار - خانم مهندس شیوا روفی گری حقیقت

فرایند تولید چای سیاه 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0